Cara Mengganti Icon Blogger

Pada address (untuk mengetik alamat web) blogger, biasanya kita menemukan logo Blogger dengan huruf B orange. Apabila merasa kurang puas dengan icon/gambar tersebut, dan terkesan gratisan atau kurang professional, untuk mengganti icon tersebut hingga menjadi seperti ini :

Langkah-langkahnya adalah :

  1. Siapkan gambar boleh .jpg, .png, .ico (saya menggunakan .png agar transparant)
  2. Upload gambar ke Blogger
  3. Klik kanan Open in new tab
  4. Klik kanan pada gambar, copy link address
  5. Masuk ke Blogger,Edit HTML
  6. Simpan kode ini di atas </head>:
  7. Save/Simpan

Lihat hasilnya

Enjoy it...